22195975_10212892100170887_5233184745358557919_n.jpg

 
 

Like most artists, I have some sleepless nights behind me, soaked in my wretched imagination, I look at the black sky at night, and I see countless little shiny dots and wonder what am i looking at. Interest and the desire for answers brought me to computer where i ask "uncle Google" the most stupid questions, and "his" answers resemble to complete madness; billions of galaxies, nebulae, light years, big bang, huge black holes from which not even light can escape ... my imagination is completely taken over from all information and data. I looking for some basic night-shooting techniques on the web, grab all my photography equipment and i head out, under the dark sky. After some unsuccessful attempts, suddenly something strange shows up on the back of my camera screen ... a shimmering cloud stretches from horizon to horizon, that night, for the first time , I captured our galaxy, which we call the Milky Way. The image inspired a need in me for more knowledge and a desire to look deeper and see more, so now I'm having even more sleepless nights and I'm imaging all the amazing astronomical phenomena.

Kot večina umetnikov, takšnih ali drugačnih imam tudi jaz za seboj kar nekaj neprespanih noči, vtopljen v svoji ponoreli domišljiji ponoči gledam v črno nebo in vidim nešteto majhin svetlečih pikic ter se sprašujem kaj gledam. Interes in želja po odgovoru me spravita za računalkin kjer "strica Googla" sprašujem najbolj neumna vprašanja, "njegovi" odgovori pa ličijo že na popolno norost; nešteto galaksij, meglice, svetlobna leta, veliki pok, ogromne črne lukinje iz katerin ne uide niti svetloba... moja domišljija je od vseh informacij in podatkov popolnoma prevzeta. Na spletu poiščem nekaj osnovnih tehnik nočnega fotografiranja in že se z vso svojo fotografsko opremo odpravim v noč. Po nekaj neuspešnih poizkusih, na ekranu fotoaparata zagledam kako v globini temnega neba nekaj žari... Svetleč oblak seže od obzorja do obzorja. Tisto noč sem prvič v svoj objektiv ujel našo galaksijo, ki jo imenujemo Rimska cesta. Fotografija je v meni vzpodbudila potrebo po več znanju in želji pogledati globlje in videti še več, zato sedaj bedim še več noči in v svoj objektiv lovim različne astronomske pojave.

My name is Tadej and I come from Miklavž na Dravskem polju. My first photos and videos were created, between fast and noisy motors, where I felt most at home. Although I am a great fan of wild races, which I enjoy to attend myself with my loyal steel horse. I often avoid everyday noise and find my peace in nature, where everything is quiet and the only thing you hear is the singing of birds and winds rushing between the hills and trees. Among the stone giants, I often feel small, but i'm reminded that i am , like everyone, a part of something bigger. Stunning views of the mighty hills are filling my imagination, so I capture them as a memory in my camera so I can share them with others.

Ime mi je Tadej in prihajam iz Miklavža na Dravskem polju. Moje prve fotografije in videi so nastali, med hitrimi in hrupnimi motorji, kjer sem se počutil najbolj domače. Čeprav sem velik privrženec divjih dirk, ki se jih z velikim veseljem udeležim tudi sam na svojem zvestem jeklenem konjičku se mnogo krat izognem vsakdanjemu hrupu in najdem svoj mir v naravi, kjer je vse tiho in edino kar slišiš je žvrgolenje ptic in vetra, ki se potika med drevesi. Med kamnitimi velikani se mnogokrat počutim majhnega a me ob enem opominjajo da sem, tako kot vsi, del nečesa večjega. Osupljivi pogledi na mogočne bregove mi burijo domišljijo, zato jih kot spomin ujamem v svoj fotografski objektiv, da jih lahko delim z ostalimi.

 
 
Untitled_Panoramaaa.jpg