ORION NEBULA

The Orion Nebula (also known as Messier 42, M42) is a diffuse nebula situated in the Milky Way, being south of Orion's Belt in the constellation of Orion. It is one of the brightest nebulae, and is visible to the naked eye in the night sky. M42 is located at a distance of 1500 light years from Earth.

Orionova meglica (znana tudi kot Messier 42, M42) je razpršena meglica, ki se nahaja v Rimski cesti in je južno od Orionovega pasu v ozvezdju Orion. Je ena najsvetlejših meglic in je vidna s prostim očesom na nočnem nebu. M42 se nahaja na razdalji 1500 svetlobnih let od Zemlje.


cigar and bode’s galaxy

Messier 82, Cigar Galaxy (left in the picture) is a starburst galaxy approximately 12 million light-years away, it is about five times more luminous than the whole Milky Way and has a center one hundred times more luminous than our galaxy's center.

Messier 81, Bode's Galaxy (right in the picture) is a spiral galaxy also about 12 million light-years away, with a diameter of 90,000 light years, about half the size of the Milky Way, in the constellation Ursa Major.

Messier 82, Cigara galaksija (levo na sliki) je galaksija zvezdnih izbruhov, oddaljena približno 12 milijonov svetlobnih let, in je približno petkrat svetlejša od celotne Rimske ceste in ima center, ki je stokrat svetlejši od središča naše galaksije.

Messier 81, Bodejeva galaksija (desno na sliki) je spiralna galaksija prav tako oddaljena približno 12 milijonov svetlobnih let, s premerom 90.000 svetlobnih let, približno polovico manjše od Rimske ceste, v ozvezdju Velika Ursa.